เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาท สมาชิกรายนายเถวียน ไชยวงศ์ สมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1อ.เมืองน่าน จ.น่าน

41