เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย ด.ต.อนุวิชช์ รัตนชัย เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. 52155 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.นาน้อย จ.น่าน

129