เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดน่าน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดน่าน

11522IMG_4980IMG_4990