เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนายอำนาจ รามบุตร เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. 80978 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 2 อ.ปัว จ.น่าน

132