เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับทายาท สมาชิกรายนางสุวรรณา เตชนันท์ สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดสมทบนอกประจำการ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

62