เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบหมายให้นางนุชนาถ มะโนเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท และสมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท มอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิกจำนวน 3 รายได้แก่ 1. รายนายทวน ทวีชัย เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. 858527 สังกัดพิพิธภัณฑ์น่าน อ.เมืองน่าน 2. รายนายประเสริฐ สิงห์ธนะ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. 104037 สังกัดบำนาญ สพป.น่าน เขต 2 อ.เชียงกลาง 3. รายนางฟองจันทร์ งามสมฤทธิ์ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส.34185 สังกัดบำนาญเขต 1 อ.เมืองน่าน

123