เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนายพสิษฐ์ ขันทะวงศ์วัฒนา เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. 329765 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

124