เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย นางดวงสุดา ชาวส้าน สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดโรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

57