เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนายนฤพัทธ์ พรมทะนา เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค.1137069 สังกัดสมทบนอกประจำการ อ.แม่จริม จ.น่าน

98