เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับ ทายาทสมาชิกรายนางลัดดาพร เต็มขันท์ สมาชิก ช.พ.ส.สังกัดบำนาญสพป.น่านเขต 1 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

61