เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบหมายให้นางสายฝน เอมสอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิกรายนายสมศักดิ์ กันแก้ว สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดบำนาญ อ.ภูเพียง จ.น่าน

114