เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.น่าน มอบหมายให้ นางนุชนาถ มะโนเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิกรายน.ส.รมิตา จันฟุ่น สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดโรงเรียนทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

116