เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

19