เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนางสะอาด จักสี สมาชิก ช.พ.ส.สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.เวียงสา จ.น่าน

56