เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานฯเพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อย ดูสะอาดตา พร้อมต้อนรับสมาชิกที่จะเข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

101