เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ได้เชิญ นางสาวนริศรา อินต๊ะวงศ์ เจ้าพนักงาน ป.ป.ช.ชำนาญการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ณ หอประชุมชมพูภูคา สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

100