เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ.น่าน ครั้งที่ 11/2564 และมอบเงินทุนการศึกษาของ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้กับนางสาวธาราพร ศิริมาตย์ นักเรียนโรงเรียนน่านนคร อ.ภูเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

134