เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการครูช่วยครูกิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

92