เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดน่าน

125