เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบหมายให้นางสายฝน เอมสอาด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิกรายนายสุคมน์ เทพคำราม เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. 1255260 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

139