เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน และโรงเรียนสตรีศรีน่าน จำนวน 60 คน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจ.น่าน ได้แก่ วัดมิ่งเมือง วัดภูมินทร์และวัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

109626