เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับ ทายาทสมาชิกรายนางลัดดาพร เต็มขันท์ สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดบำนาญสพป.น่านเขต 1อ.เมืองน่าน จ.น่าน

60