เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกราย นางสุพรรณ์ อุทธิยา เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. 48838 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 2 อ.ท่าวังผา จ.น่าน

122