เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.น่าน มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิกรายนางจุไรภรณ์ สายใจ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค.275694 สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

127