เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค.รายนางสมบูรณ์ ไชยมะโน สังกัดบำนาญ สพป.น่านเขต 1 อำเภอเมืองน่าน ณ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

131