แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน จะทำการปิดสำนักงาน ในวัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ไปประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2559 จึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  ( ขอบคุณคะ  )