แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดสำนักงาน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องจากผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องไปประชุมสัมมนา 16 จังหวัด ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง จึงจำเป็นต้องหยุดบริการแก่สมาชิก ช.พ.ค.ช.พ.ส.เป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ