11 มิถุนายน 2563 สำนักงาน สกสค.จ.น่าน ปิดสำนักงานครึ่งวัน เนื่องจากจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

060663